IZRADA SPECIJALNIH PUBLIKACIJA ZA JAVNOST

Specijalizovani smo i imamo veliko iskustvo u osmišljavanju i izradi štampanih i elektronskih publikacija koje na jednom mestu jasno, koncizno, informativno, zanimljivo i vizuelno atraktivno daju celovitu sliku o aktuelnim aktivnostima koje želite da promovišete.

Najvažniji ciljevi ovih publikacija su:

  • da se istakne važnost i korist konkretnih aktivnosti za njihove korisnike ali i za celo društvo, kroz dobro izabrane prioritete, odnosno teme koje će se akcentovati u publikaciji
  • da zahvaljujući relevantnim sagovornicima unutar i van kompanije ili organizacije informacije karakteriše stručnost, edukativnost i aktuelnost
  • da kroz informisanje o aktuelnim aktivnostima kompanija ili organizacija dodatno podigne svoj ugled u javnosti, jer će pokazati da je čine ljudi koji osim stručnih znanja imaju integritet, iskreno veruju u ono što rade i imaju podršku relevantnih partnera u zajednici u kojoj posluju i žive

Sadržaj publikacija može obuhvatati različite aktivnosti, a neki od primera su:

  • da se predstave ciljevi i najvažniji rezultati projekta koji realizujete, kroz dobro plasirane analize ekonomskih i društvenih tokova koji su bitni za sam projekat, i intervjue sa autorima i realizatorima projekta, korisnicima, partnerima, nezavisnim stručnjacima
  • da se predstave najvažnije poruke i zaključci sa događaja koje organizujete za najširu javnost, korisnike, kolege u struci ili poslovne partnere
  • da u okviru posla kojim se bavite edukujete korisnike i javnost povodom predstojećih promena na tržištu ili u društvu, što će Vašu kompaniju ili organizaciju pozicionirati u javnosti kao relevantan izvor stručnih i korisnih informacija
  • da predstavite najvažnije činioce organizacione kulture koji doprinose uspehu Vaše kompanije ili organizacije i čine je specifičnom