Na jednom mestu možete da dobijete sve usluge integrisanih komunikacija, ali šta to znači u praksi najbolje će Vam pokazati naše reference, poput saradnje sa: Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), Nemačko-srpskom inicijativom za održivi rast i zapošljavanje, Agencijom SAD za međunarodnu saradnju (USAID), Švajcarskom kancelarijom za saradnju u Beogradu, Svetskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, revizorsko –konsultantskim kompanijama PwC, EY, Deloitte i KPMG, ProCredit bankom i drugima.