ORGANIZOVANJE KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Pre svega, možemo Vas profesionalno posavetovati u onome što je najvažnije:  šta može biti dobar povod da organizujete konferenciju za novinare, da bi ona zaista pogodila a ne promašila metu.

Možemo vam pomoći u samoj organizaciji kroz sledeće aktivnosti:

  • definisanje najboljeg termina za konferenciju i obezbeđivanje odgovarajućeg prostora za njeno održavanje;
  • koncipiranje glavnih tema i poruka na konferenciji na način koji će obezbediti da ih novinari prepoznaju kao važnu vest;
  • edukaciju govornika kako da na jasan i koncizan način saopšte najvažnije informacije, s obzirom na veoma ograničeno vreme za obraćanje novinarima;
  • edukaciju govornika kako se pravilno postaviti u slučaju nepredviđenih ili malicioznih novinarskih pitanja;
  • obezbeđivanje profesionalnog medijatora;
  • pisanje poziva za novinare i obezbeđivanje njihovog prisustva;
  • pisanje saopštenja za novinare na način koji će obezbediti njihovu objavu;
  • obezbeđivanje „produženih efekata“ konferencije kroz prethodno ili naknadno dogovorene intervjue ili sveobuhvatnije tekstove u odabranim medijima;