ORGANIZOVANJE DOGAĐAJA

Pružamo Vam podršku u organizaciji i medijskoj promociji događaja na način koji će obezbediti da zaista zainteresujete sve prisutne za ono što imate da kažete, da ih motivišete na aktivno učešće, da se o tom događaju priča i kada se završi i da se sa interesovanjem očekuje sledeći.

Bilo da su događaji koje organizujete namenjeni širokoj javnosti ili specifičnoj ciljnoj grupi, da je reč o konferenciji, okruglom stolu, stručnom skupu ili edukativnoj radionici, možete nas angažovati za:

  • kompletnu organizaciju događaja:

koncipiranje glavnih tema o kojima će se govoriti;

obezbeđivanje relevantnih učesnika;

angažovanje profesionalnog medijatora;

obezbeđivanje odgovarajućeg prostora, tehničke i druge logističke podrške;

kreiranje poziva za partnere i korisinike;

najava događaja u javnosti;

kreiranje poziva za novinare;

obezbeđivanje prisustva predstavnika medija;

pisanje i plasiranje saopštenja za javnost;

pisanje internih izveštaja o najvažnijim zaključcima događaja ili specijalnih izveštaja za korisinike i poslovne partnere;

sačinjavanje video materijala sa događaja;

  • za podršku u nekim od segmenata organizacije događaja