Kao i za dobar brak, i za kvalitetnu saradnju unutar kompanije ili organizacije potrebna je jasna i stalna komunikacija. Što je kompanija ili organizacija veća, to su veći i rizici od „gluvih telefona“ i  opcije da se informacije pretvore u dezinformacije.

U prevenciji dezinformacija možemo da Vam pomognemo kroz:

  • sačinjavanje interne komunikacione strategije;
  • izradu posebnih periodičnih publikacija (elektronskih ili štamapnih) koje će sadržati najvažnije informacije o tekućim aktivnostima u kompaniji ili organizaciji;
  • izradu namenskih publikacija (elektronskih ili štampanih) u slučajevima kada se ugovaraju izuzetno značajni projekti, sa informacijama koje će omogućiti zaposlenima da se precizno upoznaju sa ciljem projekta, svojom ulogom u njegovoj realizaciji i koje će ih motivisati na aktivno i kvalitetno učešće;
  • izradu namenskih publikacija (elektronskih ili štampanih) koje će sadržati važne informacije za eksterne poslovne saradnike, poput dobavljača i sl;
  • izradu namenskih publikacija (elektronskih ili štampanih) kada u kompaniji ili organizaciji predstoje veoma značajne organizacione promene ili uvođenje tehnologija koje bitno utiču na promenu poslovnih procesa, a koje imaju za cilj da pravovremeno i objektivno informišu zaposlene o ciljevima promena, koristima za zaposlene i načinima da se u njih uključe što aktivnije;