About Us

We are certainly not an ordinary PR agency or someone trying to convince you how smart and unrivalled we are.

But, be sure, WE DO KNOW WHAT ACTUALLY CONSTITUES A NEWSPIECE AND WHAT WILL SURELY GRAB YOUR READERS’ ATTENTION.

Behind the “Media Business Consulting” is a group of experienced journalists, specialising in economic and social affairs, determined to show that responsible and true professionals, vital not only for their company and organisation, but also for the broader community, can indeed make news in the age of tabloids and scandals.

Our own work and experience taught us and assured us that underneath this “imaginary reality” there are many people who would appreciatively read something smart and positive – if they only knew where to find it without wasting their entire day searching in vain. We understand how editors and journalist reason and how the media operate, and know that, regardless of being flooded with media scams, true journalists can never resist a good feature story.

We are here to give your company or organisation support it needs to become one of the sources of worthy information and positive tales. What you have are results and experience in your field, and what we have are knowledge and experience to shape those results to become straightforward and appealing for a wide-range target audience – your own internal audience, professional audience and broader public. You can receive integrated communication services all in one shop, and our references are the best to illustrate what that truly means in practice.

In the world lined with cloned information multiplying on companies and organisations, leaving the predominant impression that folks within have nothing else to do but “listen to their clients’ need”, we can help! We can help you show all those idiosyncrasies that truly distinguish you and your associates from the crowd.

You can now get all the services of integrated communications in one place. It is best that our references show you what this means in practice, such as cooperations with Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), the German-Serbian Initiative for Sustainable Growth and Employment, the US Agency for International Development (USAID), the Swiss Cooperation Office in Belgrade, the World Bank and the European Bank for Reconstruction and Development, the audit companies PwC, EY, Deloitte and KPMG, ProCredit Bank and others.

We give you the opportunity to show your true self and become a headline.

In the best sense of the word.

REFERENCE

Na jednom mestu možete da dobijete sve usluge integrisanih komunikacija, ali šta to znači u praksi najbolje će Vam pokazati naše reference, poput saradnje sa: Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), Nemačko-srpskom inicijativom za održivi rast i zapošljavanje, Agencijom SAD za međunarodnu saradnju (USAID), Švajcarskom kancelarijom za saradnju u Beogradu, Svetskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, revizorsko –konsultantskim kompanijama PwC, EY, Deloitte i KPMG, ProCredit bankom i drugima.

 

Usluge

Blog

Kontakt

KONTAKT

Direktor Zorica Žarković

office@mediakonsalting.rs

telefon: +381 11 2622815
PIB 108518927
matični broj 63508527
Čika Ljubina 6
11000 Beograd

 

OBUKA I EDUKACIJA

Društvene mreže i njihove karakteristike – društvene mreže su jedan od glavnih kanala komunikacije brendova i kompanija sa svojim klijentima i potrošačima. Upravljanje nalozima na društvenim mrežama je profesija, koja podrazumeva mnogo više od selfija ili „bustovanja“, a pre svega zahteva temeljno poznavanje svih pojedinačnih kanala i njihovih karakteristika. Koja društvena mreža je pogodna za koje svrhe, kako iskoristiti njihove razlike na najbolji način, kako odrediti koji kanali su Vam neophodni, a koji su možda višak… Uz našu obuku, brzo ćete shvatiti zašto se društvenim mrežama pridaje toliki značaj i šta one konkretno mogu doneti Vašem brendu ili kompaniji.

Oglašavanje na društvenim mrežama – kako tačno funkcioniše oglašavanje na društvenim mrežama? Šta je CPM, a šta CPC oglašavanje? Kako izabrati pravi cilj za kampanju? Šta prioritetizovati i kako podeliti budžet? Zašto isti oglasi na različitim mrežama nisu dobra praksa? Ovo su samo neka od brojnih pitanja sa kojima smo se susretali tokom sprovođenja kampanja na društvenim mrežama, a na koja Vam nudimo odgovore. Detaljno prolaženje kroz alate za kreiranje i distribuciju oglasa, ciljeve oglašavanja, dostupne formate i specifikacije, opcije preciznog targetiranja… Pregled pozitivnih i negativnih primera iz relevantnih oblasti.

Alatke i servisi – u današnje vreme, dostupno je bezbroj različitih tool-ova i servisa koji nam mogu pomoći pri upravljanju društvenim mrežama. Ne morate imati astronomski budžet kako biste sebi ili svom timu omogućili pristup svim neophodnim programima i alatkama – upoznaćemo Vas sa širokim spektrom plaćenih servisa, kao i njihovih besplatnih alternativa koje ispunjavaju sve potrebne kriterijume. Pokazaćemo Vam rešenja za pojedince, male i srednje biznise, kao i velike kompanije, čijom kombinacijom možete obezbediti sebi i svom timu veliki broj korisnih alatki koje će Vam pomoći u pronalaženju i kreiranju materijala, sticanju korisnih uvida, analizi rezultata…

Analiza komunikacije – osvrt na dosadašnju komunikaciju vođenu na društvenim mrežama, uz temeljnu analizu i detaljne zaključke. Pregled redovne komunikacije, uz prethodnu analizu definisane ciljne grupe, te određivanje njene relevantnosti i strukturiranosti. Prolaženje kroz kampanjske aktivnosti i dostupne plaćene oglase i njihova analiza na osnovu merljivih indikatora uspeha. Popis pozitivnih i negativnih primera koji su uočeni na kanalima, uz detaljna objašnjenja svakog primera i razloga njegovog uočavanja. Prikaz pozitivnih i negativnih primera konkurencije, uz uporednu analizu.

Preporuke – na osnovu Vaših želja, ciljeva i strategije, kao i zaključaka izvučenih iz analize dosadašnje komunikacije, ponudićemo Vam primere konkretnih rešenja koja možete primeniti na društvenim mrežama. Kreiraćemo listu sledećih koraka koje je potrebno preduzeti u cilju poboljšanja komunikacije, uz detaljno objašnjenje i instrukcije za svaki korak. Sastavićemo prezentaciju koja će sadržati sve što smo prošli tokom edukacije, kao i preporuke za sledeće korake, koju ćete imati na raspolaganju. Opcionalno, možemo kreirati kompletnu strategiju nastupa na društvenim mrežama za Vašu kompaniju ili brend.

DIGITALNA PROMOCIJA

STRATEGIJA NASTUPA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Postavljanje komunikacionih ciljeva – postoje dve vrste ciljeva: dugoročni ciljevi, koji se određuju na samom početku postavljanja strategije, kao i kratkoročni ciljevi koji se menjaju tokom godine i prate klijentove aktivnosti. Veoma je bitno na vreme definisati jasne dugoročne ciljeve, kako bi se odredili merljivi indikatori uspeha (KPI-evi) koji nam omogućavaju da pratimo uspešnost komunikacije i blagovremeno je optimizujemo ukoliko uočimo potrebu za time. Za svaki kratkoročni cilj se kreira posebna komunikaciona strategija, u skladu sa željenim rezultatima.

Određivanje ciljne grupe – što se preciznije odredi ciljna grupa kojoj se obraćamo, to se manje budžeta rasipa na prenošenje poruke ljudima koji za nju nisu zainteresovani, te je komunikacija efikasnija a rezultati bolji. Ciljnu grupu određujemo na osnovu specifičnih karakteristika svakog klijenta, u cilju prepoznavanja onih ljudi koji su već korisnici Vaših proizvoda i usluga, ili pak imaju potencijal da to postanu. Nakon definisanja ciljne grupe, pristupamo određivanju zajedničkih karakteristika njenih pripadnika (lokacija, uzrast, pol, navike, interesovanja…), koje zatim koristimo kako bismo ustanovili njima najbliži i najrelevantniji način za plasiranje ključnih poruka.

Istraživanje konkurencije – nakon zajedničkog određivanja relevantne konkurencije, pristupamo temeljnoj analizi komunikacione strategije svake konkurentske institucije. Pored toga što nam ova analiza omogućava da budemo originalni i jedinstveni u komunikaciji, pomaže nam i da uvidimo koje su to najbolje prakse koje nam mogu poslužiti kao primer, ali i da naučimo iz grešaka konkurencije. Takođe, na ovaj način možemo videti skriveni potencijal pojedinih sredstava i kanala komunikacije, prouzrokovan nedostatkom njihove upotrebe od strane konkurencije.

Definisanje kanala komunikacije – neophodno je pronaći sve kanale na kojima se ciljna grupa nalazi, a koji nam omogućavaju da prenesemo željene poruke na pravi način, kako bismo ispunili prethodno zacrtane ciljeve. Takozvani „digital media mix“ je veoma bitna stvar, koja varira od klijenta do klijenta, a prevashodno zavisi od karakteristika i navika prethodno definisane ciljne grupe. To što ste negde čuli da je Snapchat kul ne znači da je kul i vašoj ciljnoj grupi od 35 do 50 godina. Zašto bismo se fokusirali na kanale na kojima ne možemo pronaći korisnike koji su nam potrebni?

Identitet brenda/kompanije – uspostavljanje jasnog brend identiteta koji će biti primenjen na svim komunikacionim kanalima, u cilju njihove integrisanosti. Potrebno je kreirati prepoznatljiv vizuelni identitet, koji će već na prvi pogled pokazati posetiocu da se nalazi na nekom od kanala određenog brenda. Zatim moramo odrediti ton komunikacije, kako bi ključne poruke dopirale do ciljne grupe na njima blizak i prirodan način. Pored karakteristika ciljne grupe, neophodno je imati u vidu i karakteristike različitih komunikacionih kanala, te na osnovu njih uspostaviti pravilan ton komunikacije za svaku mrežu.

Strukturiranje komunikacije – kako bi kompletan sadržaj koji se plasira na društvenim mrežama bio integrisan u smislenu celinu, a različite poruke prenošene na odgovarajući način, neophodno je uspostaviti jasnu strukturu komunikacije. Tada se pristupa definisanju komunikacionih tema (content strands) u koje će sadržaj biti grupisan, pogodnih formata za plasiranje svake teme, optimalnog intenziteta komunikacije, kao i primarnih komunikacionih kanala za svaku definisanu temu. Takođe, određuje se indikativna raspodela predloženog budžeta po temama komunikacije.

 

ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH MREŽA

Kreiranje sadržaja – u „moru“ sadržaja kojim su korisnici društvenih mreža svakodnevno zatrpani, izdvojiće se samo zanimljiv i vizuelno privlačan sadržaj, visokog kvaliteta i relevantan ciljnoj grupi kojoj se obraćamo. Iako stock materijali mogu ispuniti deo navedenih uslova, svođenje komunikacije isključivo na ovakav sadržaj dovodi do toga da je ciljna grupa percepira kao generičku, nezanimljivu i veštačku. Iz tog razloga, profesionalni fotografi, snimatelji, kao i web dizajneri i copywriter-i specijalizovani za društvene mreže, uvek su na raspolaganju prilikom kreiranja sadržaja za naše klijente. Definisaćemo optimalni miks produciranog, dizajniranog i stock materijala, u skladu sa Vašim budžetom, a u cilju plasiranja što originalnijeg i kreativnijeg sadržaja.

Community management – dvosmerna komunikacija sa ciljnom grupom nikad nije bila lakša nego u doba društvenih mreža. Međutim, činjenica da svaki korisnik ima mogućnost da stupi u komunikaciju sa Vašim brendom, odnosno plasira svoje mišljenje o njemu u javnost, vrlo lako može postati mač sa dve oštrice. Kako bi se ovo izbeglo, komunikaciji sa zajednicom okupljenom na društvenim mrežama mora se pristupiti pažljivo i profesionalno. Temeljno poznavanje brenda i ciljne grupe, proaktivnost u interakciji sa fanovima i maksimalna personalizacija komunikacije za svakog pojedinca su neke od glavnih karakteristika uspešnog Community management-a. Uz konstantni online monitoring i blagovremenu analizu potencijalnih kriznih situacija, mogućnost njihove eskalacije je svedena na minimum.

Kampanje i aktivacije – pored redovne komunikacije, jedna od naših specijalnosti je i integracija različitih offline kampanja sa online komunikacionim kanalima, odnosno podrška različitim ATL i BTL kampanjama kroz njihovo plasiranje na društvenim mrežama, na način koji priliči ovim kanalima i njihovim korisnicima. Takođe, kreiramo i sprovodimo razne aktivacije, čiji su mehanizmi prilagođeni specifičnim karakteristsikama različitih društvenih mreža i koje su usmerene ka odgovarajućim segmentima ciljne grupe. Ciljevi ovih aktivacija su širenje svesti o brendu, podsticanje fanova na interakciju, generisanje materijala kreiranog od strane korisnika (UGC), produbljivanje veze između brenda i potrošača…

Izveštavanje – kako bi se stekla prava slika o uspešnosti komunikacije koja se vodi na društvenim mrežama, neophodno je redovno kreirati izveštaje vezane za sve aktivnosti na komunikacionim kanalima i zabeležene rezultate (ili nedostatak istih). Potrebno je motriti na sve relevantne parametre i posmatrati njihovo kretanje, a zatim na osnovu ovih metrika doneti zaključke koji će nam pomoći da shvatimo na kojim poljima „dominiramo“, a koje stvari trebamo optimizovati radi boljeg performansa i postizanja definisanih komunikacionih ciljeva. Dobar izveštaj je mnogo više od nabacivanja gomile brojki i stručne terminologije – sposobnost izvlačenja relevantnih zaključaka i njihova primena u daljoj komunikaciji su ključni za kontiunirano unapređivanje komunikacione strategije.

 

OGLAŠAVANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Određivanje ciljeva – društvene mreže nude pregršt opcija kada je u pitanju plaćeno oglašavanje. Niste sigurni šta je pravo rešenje za kampanju koju želite da pokrenete? Na osnovu Vaših ideja i želja ćemo odrediti odgovarajuće ciljeve, koji garantuju najefikasniji utrošak definisanog budžeta. Takođe, analizom Vašeg brenda, kao i drugih marketinških strategija i aktivnosti, možemo kreirati mesečnu, kvartalnu, ili godišnju strategiju oglašavanja na društvenim mrežama, u skladu sa dostupnim budžetom.

Definisanje ciljne grupe – mnogobrojni parametri preciznog targetiranja omogućavaju nam da oglasi koje kreiramo budu servirani isključivo korisnicima koje smo odredili kao najrelevantnije. Samim tim, strateški promišljeno određivanje ciljne grupe, potkovano temeljnim istraživanjem i analizom, kao i dosadašnjim iskustvom sa različitim klijentima, isključuje mogućnost rasipanja uloženih sredstava. Od lokacije, pola i uzrasta, preko navika i interesovanja, pa sve do tipa mobilnog telefona – bezbroj je opcija koje nam pomažu da izaberemo one korisnike koji će nam doneti konverzije.

Kreativno rešenje – svaki izabrani cilj podrazumeva kreiranje oglasa, ali dozvoljava isključivo kreativna rešenja u skladu sa predefinisanim formatima. Ako imate u vidu da je vaša ciljna grupa svakodnevno zatrpana brojnim oglasima, koji su uslovljeni određenim formatima i dimenzijama, shvatićete da će se Vaš oglas lako izgubiti u džungli konkurencije sa istim ciljem, osim ukoliko ne odskače od ostalih po svom kreativnom rešenju. Opširno istraživanje konkurencije i poznavanje digitalnih trendova i formata, kao i usluge profesionalnih fotografa, snimatelja, ili dizajnera, donose oglase koji će se lako izdvojiti i privući pažnju korisnika kojima su namenjeni.

Monitoring i optimizacija – brojne kampanje sprovedene od strane članova našeg tima, tokom njihove dosadašnje karijere, omogućavaju nam da veoma brzo uočimo eventualne komplikacije ili izostanak predviđenih rezultata, te u skladu sa tim reagujemo i optimizujemo odgovarajuće faktore koji su na to uticali. Potencijalne kritične tačke, kao i željene reakcije u slučaju krize, dogovaraju se sa klijentom pre lansiranja kampanje, tako da je uz real time monitoring mogućnost eskalacije krizne situacije svedena na minimum.

Izveštavanje – kreiranje jasnih i transparentnih izveštaja nakon završetka kampanje. Pregled ostvarenih rezultata i njihovo upoređivanje sa prethodno dogovorenim indikatorima uspeha (KPI-evi), koji su određeni na osnovu definisanih ciljeva, pružaju realan uvid u uspešnost sprovedene kampanje. Detaljno objašnjenje svake metrike i ostvarenog rezultata, uz zaključke i preporuke za buduće kampanje, sastavni su deo naših izveštaja – kao i potpuno transparentan uvid u celokupnu potrošnju uloženog budžeta.

ZAPOSLENI KAO BREND

Nudimo Vam i drugačije mogućnosti promocije ukoliko ste spremni da iskoračite iz šablona.

Uz našu podršku možete da:

 • postanete prepoznatljivi po odličnim i rado čitanim intervjuima Vaših stručnjaka, dok ostali šalju bezlične pisane odgovore koji najčešće nemaju nikakve veze sa pitanjima koje su novinari postavili, niti interesuju čitaoce;
 • iskoristite potencijal svojih stručnjaka postajući prepoznatljivi u javnosti po kvalitetnim analizama aktuelnih kretanja na tržištu i u društvu, koje ćemo zajedno sačiniti kao dobar novinski tekst za plasiranje u javnosti;
 • pokažete vrednost Vaših zaposlenih i saradnika i kroz interesantne hobije ili društvene aktivnosti van radnog vremena, kroz životne priče koje ćemo zajedno sačiniti a koje možete da objavljujete na vašem sajtu i na društvenim mrežama;

PROMOTIVNI TEKSTOVI

IZRADA PROMOTIVNIH TEKSTOVA

Najbolji PR tekst je onaj koji čitaoci neće doživeti kao promociju, već kao korisnu informaciju.

Mi možemo da Vam pomognemo:

 • da definišete najvažnije poruke ciljnoj grupi;
 • da ih formulišete jasno, koncizno i zanimljivo;
 • da ih odgovarajuće uklopite u aktuelne trendove na tržištu i u društvu, potkrepljujući ih odgovarajućim podacima;
 • da kroz poruke koje šaljete pokažete dobro poznavanje sredine u kojoj radite i njenih specifičnosti;
 • da pokažete da vrednost Vaše kompanije ili organizacije nije samo konkretan projekat, proizvod ili usluga, već su to ljudi koji su ih osmislili i realizovali;

Ukratko: da objavite tekst kakav biste i sami rado čitali.   

ORGANIZOVANJE KONFERENCIJA

ORGANIZOVANJE KONFERENCIJA ZA NOVINARE

Pre svega, možemo Vas profesionalno posavetovati u onome što je najvažnije:  šta može biti dobar povod da organizujete konferenciju za novinare, da bi ona zaista pogodila a ne promašila metu.

Možemo vam pomoći u samoj organizaciji kroz sledeće aktivnosti:

 • definisanje najboljeg termina za konferenciju i obezbeđivanje odgovarajućeg prostora za njeno održavanje;
 • koncipiranje glavnih tema i poruka na konferenciji na način koji će obezbediti da ih novinari prepoznaju kao važnu vest;
 • edukaciju govornika kako da na jasan i koncizan način saopšte najvažnije informacije, s obzirom na veoma ograničeno vreme za obraćanje novinarima;
 • edukaciju govornika kako se pravilno postaviti u slučaju nepredviđenih ili malicioznih novinarskih pitanja;
 • obezbeđivanje profesionalnog medijatora;
 • pisanje poziva za novinare i obezbeđivanje njihovog prisustva;
 • pisanje saopštenja za novinare na način koji će obezbediti njihovu objavu;
 • obezbeđivanje „produženih efekata“ konferencije kroz prethodno ili naknadno dogovorene intervjue ili sveobuhvatnije tekstove u odabranim medijima;

ORGANIZOVANJE DOGAĐAJA

ORGANIZOVANJE DOGAĐAJA

Pružamo Vam podršku u organizaciji i medijskoj promociji događaja na način koji će obezbediti da zaista zainteresujete sve prisutne za ono što imate da kažete, da ih motivišete na aktivno učešće, da se o tom događaju priča i kada se završi i da se sa interesovanjem očekuje sledeći.

Bilo da su događaji koje organizujete namenjeni širokoj javnosti ili specifičnoj ciljnoj grupi, da je reč o konferenciji, okruglom stolu, stručnom skupu ili edukativnoj radionici, možete nas angažovati za:

 • kompletnu organizaciju događaja:

koncipiranje glavnih tema o kojima će se govoriti;

obezbeđivanje relevantnih učesnika;

angažovanje profesionalnog medijatora;

obezbeđivanje odgovarajućeg prostora, tehničke i druge logističke podrške;

kreiranje poziva za partnere i korisinike;

najava događaja u javnosti;

kreiranje poziva za novinare;

obezbeđivanje prisustva predstavnika medija;

pisanje i plasiranje saopštenja za javnost;

pisanje internih izveštaja o najvažnijim zaključcima događaja ili specijalnih izveštaja za korisinike i poslovne partnere;

sačinjavanje video materijala sa događaja;

 • za podršku u nekim od segmenata organizacije događaja

INTERNA KOMUNIKACIJA

Kao i za dobar brak, i za kvalitetnu saradnju unutar kompanije ili organizacije potrebna je jasna i stalna komunikacija. Što je kompanija ili organizacija veća, to su veći i rizici od „gluvih telefona“ i  opcije da se informacije pretvore u dezinformacije.

U prevenciji dezinformacija možemo da Vam pomognemo kroz:

 • sačinjavanje interne komunikacione strategije;
 • izradu posebnih periodičnih publikacija (elektronskih ili štamapnih) koje će sadržati najvažnije informacije o tekućim aktivnostima u kompaniji ili organizaciji;
 • izradu namenskih publikacija (elektronskih ili štampanih) u slučajevima kada se ugovaraju izuzetno značajni projekti, sa informacijama koje će omogućiti zaposlenima da se precizno upoznaju sa ciljem projekta, svojom ulogom u njegovoj realizaciji i koje će ih motivisati na aktivno i kvalitetno učešće;
 • izradu namenskih publikacija (elektronskih ili štampanih) koje će sadržati važne informacije za eksterne poslovne saradnike, poput dobavljača i sl;
 • izradu namenskih publikacija (elektronskih ili štampanih) kada u kompaniji ili organizaciji predstoje veoma značajne organizacione promene ili uvođenje tehnologija koje bitno utiču na promenu poslovnih procesa, a koje imaju za cilj da pravovremeno i objektivno informišu zaposlene o ciljevima promena, koristima za zaposlene i načinima da se u njih uključe što aktivnije;

SPECIJALNE PUBLIKACIJE

IZRADA SPECIJALNIH PUBLIKACIJA ZA JAVNOST

Specijalizovani smo i imamo veliko iskustvo u osmišljavanju i izradi štampanih i elektronskih publikacija koje na jednom mestu jasno, koncizno, informativno, zanimljivo i vizuelno atraktivno daju celovitu sliku o aktuelnim aktivnostima koje želite da promovišete.

Najvažniji ciljevi ovih publikacija su:

 • da se istakne važnost i korist konkretnih aktivnosti za njihove korisnike ali i za celo društvo, kroz dobro izabrane prioritete, odnosno teme koje će se akcentovati u publikaciji
 • da zahvaljujući relevantnim sagovornicima unutar i van kompanije ili organizacije informacije karakteriše stručnost, edukativnost i aktuelnost
 • da kroz informisanje o aktuelnim aktivnostima kompanija ili organizacija dodatno podigne svoj ugled u javnosti, jer će pokazati da je čine ljudi koji osim stručnih znanja imaju integritet, iskreno veruju u ono što rade i imaju podršku relevantnih partnera u zajednici u kojoj posluju i žive

Sadržaj publikacija može obuhvatati različite aktivnosti, a neki od primera su:

 • da se predstave ciljevi i najvažniji rezultati projekta koji realizujete, kroz dobro plasirane analize ekonomskih i društvenih tokova koji su bitni za sam projekat, i intervjue sa autorima i realizatorima projekta, korisnicima, partnerima, nezavisnim stručnjacima
 • da se predstave najvažnije poruke i zaključci sa događaja koje organizujete za najširu javnost, korisnike, kolege u struci ili poslovne partnere
 • da u okviru posla kojim se bavite edukujete korisnike i javnost povodom predstojećih promena na tržištu ili u društvu, što će Vašu kompaniju ili organizaciju pozicionirati u javnosti kao relevantan izvor stručnih i korisnih informacija
 • da predstavite najvažnije činioce organizacione kulture koji doprinose uspehu Vaše kompanije ili organizacije i čine je specifičnom

PR STRATEGIJA

KREIRANJE PR STRATEGIJE

Kako da promovišete svoj projekat, novi proizvod ili uslugu a da ne dođete u situaciju da potrošite mnogo novca za minorne rezultate poput:

 • jednokratnih kampanja koje će već nekoliko dana po njihovom završetku svi zaboraviti;
 • objavljivanja PR tekstova kojima se ne veruje jer se po njihovom sadržaju odmah vidi da su plaćeni;
 • nedovoljne vidljivosti među ciljnom grupom ili u najširoj javnosti jer se ono što radite ne formuliše na način koji obezbeđuje da se prepozna važnost i korisnost toga što radite;
 • štete od prekomerne promocije, jer preterana učestalost u plasiranju informacija preti da ugrozi njihov kvalitet i da umesto privlačenja interesovanja, reakcija medija i javnosti bude negativna – da izazove otpor i nezainteresovanost za ono što radite;

Kako možemo da Vam pomognemo da novac koji ste uložili u promociju postigne najbolje rezultate?  

Kreiranjem PR strategije za određeni vremenski period koja će obezbediti optimalan kontinuitet i kvalitet informacija za postizanje definisanih ciljeva u predviđenom roku, ali i osnovu da dugoročnije postanete prepoznatljiviji po kvalitetu onoga što radite kroz:

 • pravilno razvrstavanje informacija koje su od važnosti za najširu javnost, a zatim za posebne ciljne grupe: korisnike vaših proizvoda ili usluga, poslovne partnere i Vaše saradnike i zaposlene unutar kompanije ili organizacije
 • osmišljavanje kako bi ti sadržaji trebalo da izgledaju da bi onima kojima su namenjeni bili informativni, jasni, zanimljivi i motivacioni
 • planiranje kojim tempom i kada se informacije plasiraju za različite grupe korisnika, njihovo povezivanje kada je god to moguće sa aktuelnim kretanjima na globalnom i lokalnom nivou
 • osmišljavanje najboljih komunikacionih kanala za plasiranje konkretnih sadržaja za svaku od ciljnih grupa u sklopu eksterne i interne promocije (saopštenja, intervjui, okrugli stolovi, konferencije za novinare, stručni skupovi, autorske analize, specijalne publikacije, vesti na sajtu kompanije ili organizacije, vesti i kampanje na društvenim mrežama, interni bilteni, edukativni skupovi, radionice za zaposlene i sl.)
 • povezivanje sa potencijalnim partnerima čije su aktivnosti kompatibilne sa Vašima radi zajedničke realizacije pojedinih delova strategije, a što može obezbediti da za manje novca i sa manjim angažovanjem sopstvenih kapaciteta proširite vidljivost i postignete veće efekte;

O nama

Mi nismo klasična PR agencija, niti ćemo Vas ubeđivati kako smo najpametniji i najbolji, ALI MI ZNAMO ŠTA JE ZAISTA VEST I ŠTA ĆE BITI PROČITANO S INTERESOVANJEM.   

Agenciju Media biznis konsalting osnovala je grupa iskusnih novinara, specijalizovanih za ekonomske i društvene teme, s ciljem da pokažemo da u vreme tabloida i skandala, vest itekako mogu biti odgovorni i stručni ljudi i njihovi rezultati koji su važni ne samo za njihovu kompaniju i organizaciju, već i za širu zajednicu.

Kroz sopstveni rad i iskustvo uverili smo se i naučili da u toj „imaginarnoj javnosti“ ima mnogo onih koji bi rado pročitali nešto pametno i pozitivno, samo kada bi znali gde da nađu takve informacije a da ne provedu ceo dan u pretraživanju. Mi znamo kako razmišljaju urednici i novinari, kako funkcionišu mediji i da, bez obzira na poplavu medijskog šunda, pravi novinari nikada ne mogu da odole dobroj i kvalitetnoj priči.

Zato Vam nudimo podršku da upravo Vaša kompanija ili organizacija bude jedan od izvora kvalitetnih informacija i pozitivne priče. Vi imate rezultate i  iskustvo u oblasti u kojoj radite, a mi znanje i iskustvo kako da se ti rezultati formulišu da budu jasni i zanimljivi različitim ciljnim grupama – od interne, preko stručne, do najšire javnosti. Na jednom mestu možete da dobijete sve usluge integrisanih komunikacija, ali šta to znači u praksi najbolje će Vam pokazati naše reference.

Možemo da Vam pomognemo da u svetu u kome se množe klonirane informacije o kompanijama i organizacijama i nameće utisak da ljudi u njima ništa drugo ne umeju da rade osim da „osluškuju potrebe svojih korsinika“, na pravi način predočite sve ono što zaista čini drugačijim Vas i Vaše saradnike.

Nudimo Vam mogućnost da pokažete ko ste zaista i da postanete vest. U najboljem smislu te reči.  

test

test

Flip Book

Flip book element

[ux_product_flip]

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.

Video Cover

Video Button

Hotspot

Forms

Simple Contact Form

(insert contact form here)

Newsletter signup

(insert contact form here)

Newsletter signup 2

(insert contact form here)

Newsletter signup 2

(insert contact form here)

These forms are included as Contact Form 7 Presets.

Contact Form Flat

(insert contact form here)

Newsletter signup

(insert contact form here)

Newsletter signup 2

(insert contact form here)

Newsletter signup 2

(insert contact form here)

These forms are included as Contact Form 7 Presets.

Price table

3 Column price table with text on left

Pricing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.reLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Add any text here

Silver
29$
Enter description here...
Enter text here..
Enter text here..?
Enter text here..
Click me!
Gold
49$
Enter description here...
Enter text here..
Enter text here..?
Enter text here..
Enter text here..
Click me!
Platinium
129$
Enter description here...
Enter text here..
Enter text here..
Enter text here..?
Click me!

3 Column price table inside a background

Silver
29$
Enter description here...
Enter text here..
Enter text here..?
Enter text here..
Click me!
Platinium
129$
Enter description here...
Enter text here..
Enter text here..
Enter text here..
Add any text here...
Click me!

Pricing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.reLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Add any text here

4 Column collapsed

Enter title here..
99$
Enter description here...
Enter text here..
Enter text here..?
Enter text here..
Click me!
Enter title here..
99$
Enter description here...
Enter text here..
Enter text here..?
Enter text here..
Enter text here..
Click me!
Enter title here..
99$
Enter description here...
Enter text here..
Enter text here..?
Enter text here..
Click me!
Enter title here..
99$
Enter description here...
Enter text here..
Enter text here..?
Enter text here..
Enter title here..
99$
Enter description here...
Enter text here..
Enter text here..?
Enter text here..
Enter text here..
Enter title here..
99$
Enter description here...
Enter text here..
Enter text here..?
Enter text here..

Search box

Default style

Flat style

Instagram feed

Simple Grid

Instagram has returned invalid data.

full width slider

Instagram has returned invalid data.

Simple slider

Instagram has returned invalid data.

full width slider Black and white

Instagram has returned invalid data.

Accordion

Simple accordion

Accordion Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Accordion Item 1 Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Accordion Item 2 Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Logo

Normal logos

Logos in a Dashed Grid

Logos in a Slider

Logos in a Full width slider

Pages

Sorry, no pages was found

Default Style

Scroll To

Countdown

Primary Color

 
 

Dark Color

 
 

Light Color

 
 

Countdown as text

Countdown as Clock

 
 

Početna

NAŠI ZADOVOLJNI KLIJENTI

Na jednom mestu možete da dobijete sve usluge integrisanih komunikacija, ali šta to znači u praksi najbolje će Vam pokazati naše reference.

REFERENCE

Organizovanje konferencija i DOGAĐAJA

Pružamo Vam podršku u organizaciji i medijskoj promociji događaja na način koji će obezbediti da zaista zainteresujete sve prisutne za ono što imate da kažete, da ih motivišete na aktivno učešće i da se o tom događaju priča i kada se završi.

ORGANIZOVANJE DEŠAVANJA

Novo na Blogu

Pratite naš blog na kojem ćete uvek naći aktuelne teme.

ARHIVA

Vi imate rezultate iskustvo u oblasti u kojoj radite,

a mi znanje i iskustvo kako da se ti rezultati formulišu da budu jasni i zanimljivi različitim ciljnim grupama – od interne, preko stručne, do najšire javnosti. Na jednom mestu možete da dobijete sve usluge integrisanih komunikacija, ali šta to znači u praksi najbolje će Vam pokazati naše reference.

Image Box

Simple Style

Some smaller text

Bounce Style

Add anything here

Badge Style

You can add shortcodes here

Overlay Style

Add any elements here..

Label Style

Add any elements here..

Shade Style

Add any elements here..

Push Style

Add any elements here..

Vertical Style Boxed

Add any elements here..

A button

Create any kind of Image box by using the options in the Page Builder.

We have created many examples here. Mix and Match effects to create your perfect Image Box

Simple Centered Style

Some smaller text

Bounce Style

Add anything here

Overlay Style With Blur and Zoom

Add any elements here..

Circle with Blur In Effect

Add any elements here..

Simple Shade  Style

A beautiful box.

Quick View

Circle Image

Create this by adding radius 100% to the image.

My Account

[woocommerce_my_account]

Checkout

[woocommerce_checkout]

Cart

[woocommerce_cart]

Shop

Demos

Block "12" not found

Business Demos

Business demos

Banner Grids

Banner Grid Element

DRAG AND DROP EDITING

Creating amazing Banner Grids is incredible easy with the new UX Builder

Banner Grid With A Background

Use Banner Grids to Create Portfolio Grids

Add Slider to Banner Grids

Lightbox

Lightbox button

Lightbox link


  Lightbox button
 


Track your order

[woocommerce_order_tracking]

Message box

Message Box Element

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Use to Create Call to Actions areas

Use Message Boxes to create Call to action messages

Full Width Message box

Signup for Newsletter and get 50% off your next purchase

(insert contact form here)

Product Categories

Simple

[ux_product_categories style=”normal”]

Badge style

[ux_product_categories]

Overlay Style

[ux_product_categories style=”overlay” slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.19)” image_hover=”overlay-remove-50″ image_hover_alt=”zoom”]

Grid style

[ux_product_categories style=”overlay” type=”grid” grid=”3″ columns=”3″ animate=”fadeInLeft” number=”4″ orderby=”name” image_size=”large” image_overlay=”rgba(38, 38, 38, 0.16)” text_pos=”middle” text_size=”large”]

Circle Style

[ux_product_categories style=”overlay” slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” image_height=”100%” image_radius=”100″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.19)” image_hover=”overlay-remove-50″ image_hover_alt=”zoom” text_pos=”middle” text_size=”large” text_hover=”bounce”]

Be creative! Mix and match settings

[ux_product_categories style=”overlay” type=”grid” grid=”13″ col_spacing=”small” columns=”3″ depth_hover=”5″ animate=”fadeInLeft” number=”5″ orderby=”name” image_size=”large” image_overlay=”rgba(38, 38, 38, 0.16)” image_hover=”color” image_hover_alt=”zoom-long” text_pos=”middle” text_size=”large”]

Products

Simple Sale Slider

[ux_products orderby=”sales” show=”onsale”]

Featured Products Slider

[ux_products show=”featured”]

Best Selling Products

[ux_products orderby=”sales”]

Lookbook style

[ux_products style=”shade” slider_nav_style=”circle” col_spacing=”normal” depth=”1″ depth_hover=”5″ cat=”tops” image_height=”200%” image_size=”medium” image_hover=”overlay-add” image_hover_alt=”zoom-long” text_size=”large” text_hover=”hover-slide”]

Lookbook style 2

[ux_products style=”overlay” slider_nav_style=”circle” width=”full-width” col_spacing=”collapse” columns=”6″ cat=”80″ orderby=”rand” image_height=”200%” image_size=”medium” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.58)” image_hover=”overlay-add” image_hover_alt=”zoom-long” text_pos=”middle” text_size=”large” text_hover=”zoom-in”]

Grid Style

[ux_products style=”shade” type=”grid” grid_height=”650px” products=”4″ orderby=”sales” show=”featured” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.19)” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”glow” text_align=”left” text_size=”large”]

Masonery Style

[ux_products type=”masonry” depth=”1″ depth_hover=”5″ text_align=”left”]

Mix and match styles

[ux_products style=”overlay” image_height=”169%” image_size=”medium” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.67)” image_hover=”color” image_hover_alt=”overlay-remove-50″ text_size=”large”]

Share / follow icons

Share icons

Follow icons

Follow icons Fill

Follow icons small

Follow icons Larger

Follow Icons Larger Fill

Follow Icons Large

Follow icons dark

Team Member

Default Style

Lucy Anderson
CEO / FOUNDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Lucy Anderson
CO FOUNDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Mark Jance
CTO / Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Nina Lacy
Support Ninja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Color Icon style

Lucy Anderson
CEO / FOUNDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Lucy Anderson
CO FOUNDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Mark Jance
CTO / Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Nina Lacy
Support Ninja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Bounce Style

Lucy Anderson
CEO / FOUNDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Lucy Anderson
CO FOUNDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Mark Jance
CTO / Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Nina Lacy
Support Ninja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Push Style

Lucy Anderson
CEO / FOUNDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Mark Jance
CTO / Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Nina Lacy
Support Ninja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Overlay Style

Lucy Anderson
CEO / FOUNDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Lucy Anderson
CO FOUNDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Mark Jance
CTO / Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Overlay Circle

Lucy Anderson
CEO / FOUNDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Lucy Anderson
CO FOUNDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Mark Jance
CTO / Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Nina Lacy
Support Ninja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin ullamcorper

Overlay Grayscale

Lucy Anderson
CEO / FOUNDER

Lucy Anderson
CO FOUNDER

Mark Jance
CTO / Developer

Nina Lacy
Support Ninja

Mix and match styles

Lucy Anderson
CEO / FOUNDER

Lucy Anderson
CO FOUNDER

Mark Jance
CTO / Developer

Nina Lacy
Support Ninja

Icon Box

Top Align

Top Align with border

Left Align

Testimonials

With image left

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

Mark Jance / Facebook

This is a FANTASTIC Theme. Do you think that in the next version you could try and have it Multilanguage. Because I have nothing bad to say about this theme. Thank a million!

Mark Jance / Facebook

With image on Top

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

Mark Jance / Facebook

This theme is amazing, you can customize EVERYTHING! The theme is a game changer for the Envato Market, can’t wait for the future with Flatsome. Soo many good experiences from this, THANKS!

Mark Jance / Facebook

Excellent work. Very good theme, No need support, works perfectly. Congratulations !!
Waiting for version 3.0. Very excited.

MIRORIM

Boxed

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

Mark Jance / Facebook

This theme is amazing, you can customize EVERYTHING! The theme is a game changer for the Envato Market, can’t wait for the future with Flatsome. Soo many good experiences from this, THANKS!

Mark Jance / Facebook

Excellent work. Very good theme, No need support, works perfectly. Congratulations !!
Waiting for version 3.0. Very excited.

MIRORIM

Boxed Vertical

This theme is amazing, you can customize EVERYTHING! The theme is a game changer for the Envato Market, can’t wait for the future with Flatsome. Soo many good experiences from this, THANKS!

Mark Jance / Facebook

This theme is amazing, you can customize EVERYTHING! The theme is a game changer for the Envato Market, can’t wait for the future with Flatsome. Soo many good experiences from this, THANKS!

Mark Jance / Facebook

Testemonials in a row slider

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

Mark Jance / Facebook

This theme is amazing, you can customize EVERYTHING! The theme is a game changer for the Envato Market, can’t wait for the future with Flatsome. Soo many good experiences from this, THANKS!

Mark Jance / Facebook

Excellent work. Very good theme, No need support, works perfectly. Congratulations !!
Waiting for version 3.0. Very excited.

MIRORIM

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

Mark Jance / Facebook

This theme is amazing, you can customize EVERYTHING! The theme is a game changer for the Envato Market, can’t wait for the future with Flatsome. Soo many good experiences from this, THANKS!

Mark Jance / Facebook

Excellent work. Very good theme, No need support, works perfectly. Congratulations !!
Waiting for version 3.0. Very excited.

MIRORIM

Testemonials in a slider

Map

GOOGLE MAP ELEMENT

Add highly customisable Google Maps to any page.

Examples

Enter street adress here. Or any other information you want.

Map With Tools

Use any color  for your map

Enter street adress here. Or any other information you want.

A map with a Form

(insert contact form here)

Wishlist

[yith_wcwl_wishlist]

Tabs

Tabs Element

Ad flannel sartorial helvetica readymade. Sunt cliche tempor irony letterpress mixtape. Letterpress literally retro freegan, lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed.  

lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Helvetica readymade. Sunt cliche tempor irony letterpress mixtape. Letterpress literally retro freegan, lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed..

Line Tabs

Lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Line Tabs Bottom

Sunt cliche tempor irony letterpress mixtape. Letterpress literally retro freegan, lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Readymade. Sunt cliche tempor irony letterpress mixtape. Letterpress literally retro freegan, lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Tabs Pills Centered

Cliche tempor irony letterpress mixtape. Letterpress literally retro freegan, lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Sartorial helvetica readymade. Sunt cliche tempor irony letterpress mixtape. Letterpress literally retro freegan, lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Flannel sartorial helvetica readymade. Sunt cliche tempor irony letterpress mixtape. Letterpress literally retro freegan, lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Outline Tabs Centered

Lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Sartorial helvetica readymade. Sunt cliche tempor irony letterpress mixtape. Letterpress literally retro freegan, lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Sunt cliche tempor irony letterpress mixtape. Letterpress literally retro freegan, lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Line Grow Tabs Center

Cliche tempor irony letterpress mixtape. Letterpress literally retro freegan, lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Tempor irony letterpress mixtape. Letterpress literally retro freegan, lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Helvetica readymade. Sunt cliche tempor irony letterpress mixtape. Letterpress literally retro freegan, lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Vertical Tabs

Flannel sartorial helvetica readymade. Sunt cliche tempor irony letterpress mixtape. Letterpress literally retro freegan, lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee yr.

Laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. 

Sunt cliche tempor irony letterpress mixtape. Letterpress literally retro freegan, lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Lo-fi pitchfork organic narwhal eiusmod yr magna. Sriracha Carles laborum irure gastropub sed. Incididunt sint craft beer, church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.

Church-key PBR quinoa ennui ugh cliche assumenda scenester 8-bit. Photo booth dolore authentic cornhole fixie. Ea farm-to-table twee DIY salvia tote bag four loko selvage delectus, hella Brooklyn scenester yr.